logo

Meme Kanseri:

Her meme yaklaşık 15-20 adet lobdan oluşmaktadır. Her bir lob ise daha küçük bölümler olan lobüllerden oluşmaktadır. Lobüllerin uç kısımlarında küçük kesecikler bulunmaktadır ve süt üretimi bu keseciklerde oluşur. Bu yapılar birbirlerine ince kanallar ile bağlanırlar. Bu bölümlerdeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına meme kanseri denir.

Meme kanseri 7 evreye ayrılır, Evreleme şu amaçla yapılır: 0 evresinde vücuda yayılma riski yokken , evre yükseldikçe artan oranda vücutta değişik yerlere (akciğer, karaciğer, kemik vb) yayılma riski ortaya çıkar, 1-2-3. Evrelere erken evre diyoruz. Bu sınıflamayı tümörün büyüklüğüne ve koltuk altı lenf bezlerinin durumuna göre belirliyoruz.
Ayrıca bundan daha önemlisi: Kanserin hangi ek tedbirlerden fayda göreceğini gösteren, kansere ait bazı bilgilerden faydalanıyoruz. Tümörlü dokunuzda yapılan inceleme – özel boyamalarla patolog tarafından bize bildirilen 4 cins tümör bulunmaktadır.
Luminal A,
Luminal B,
Triple negatif,
Cerb B2 +++ tümörler.
Bu tipler Östrojen, Progesteron , c erb B2 ve Ki67 dediğimiz boyamalarla ortaya konmaktadır. BU CİNSLER HASTALIĞIN TEKRAR ETMESİNİ ÖNLEMEK MİÇİN YAPACAĞIMIZ TEDBİR TEDAVİLERİNİN (KEMOTERAPİ, HORMON TEDAVİSİ, HERSEPTİN (AŞI) NELER OLACAĞI KONUSUNDA BİLGİ VERİR.
Meme kanserinin histolojik tipinin sizler için önemi yoktur. Hepsi birbirine yakın seyir gösteriri, bazı istisnalar hariç. Okuduğunuz bilgiler akademisyenler için gereklidir. Sizler kafanızı bunlarla karıştırmayın.

Meme Kanserinde Risk Faktörleri

• Aile öyküsü, genetik yatkınlık
• Aşırı Alkol tüketimi
• Aşırı Stres
• Obezite
Bu risk faktörlerini saymakla birlikte çoğu hastada risk faktörü saptanmamaktadır. Bu nedenle yukarıdaki faktörlerin oluşmaması kişiye yalancı bir güven vermemelidir.

Meme Kanserinde Klinik Belirtiler

• Meme dokusunda ele gelen sertlik
• Meme derisinde kalınlaşma ve kızarıklık
• Meme başında iyileşmeyen yaralar
• Meme başından kanlı akıntı
• Koltuk altında ele gelen sertlik

Meme Kanserinde Tanı Yöntemleri

• Mamografi: Genelde meme taraması için kullanılır. Mamografide görüntü düşük doz x-ışını kullanılarak alınır. Görüntü alırken meme dokusunun bir miktar sıkıştırılması gerekir. Son zamanlarda tercih edilen en iyi mamografi digital mamografidir. Normal çekilen mamografiden farkı görüntünün daha net ve meme dokusundaki anormallikleri gözle görülebilir hale dönüştürmesidir.
• Yoğun memelerde avantajı vardır. En önemli katkısı mikrokalsifikasyonlar gibi bulugulara tanı koymamıza yardımcı olmasıdır. Öncü bulgu olan, çok erken evrede yakalanmayı sağlayan Mikrokalsifikasyonları hiçbir yöntem MAMAGRAFİ gibi gösteremez. Meme kanseri tanısında kullanılan en iyi ve tek yöntemdir. Daha yeni bir yöntem ortaya konulmamıştır. MR ve Ultrasonografi yerini alamaz. Uzun süre çekilmesinin ve rutin yapılmasının kanser yaptığı ile ilgili görüşler aykırı görüşlerdir.
Bilimsel değildir, konuşan insanlar konu ile ilgisi olmayan Profesörler ve ünvanı olan insanlardır . BİLİM ADAMLIĞI ADINA AYIPTIR, HALKI YANLIŞ YÖNLENDİRMEKTİR.

Meme Ultrasonu: Ses dalgaları kullanılarak vücudun bir bölümünü görüntülemek amacı ile kullanılır. Meme dokusundan yansıyan ses dalgaları resme dönüşür. ZARARI YOKTUR .Ele gelmeyen kitlelerin tespiti için önemli bir tanı koyma yöntemidir. Mamografiye yardımcı bir yöntemdir. Meme dokusu içinde görülebilen ya da görülemeyen kitlelerİ , içeriklerini (kist-içi dolu-soid) ve sınırlarını daha iyi gösterir (düzenli sınır: iyi huy, düzensiz sınır: kötü huylu). Lezyonun iyi ya da kötü huylu olduğunu tarif eder, deneyimli ellerde yüksek doğruluk oranına sahiptir, ancak %100 değildir, Tecrube eksikliğine bağlı yanılgıları görmekteyiz, bu durum hastaların gecikmesine yol açabilmektedir.
Ayrıca koltuk altı lenf bezi durumunu gösteren en önemli inceleme iyi myapılmış bir Aksilla Ultrasonografisidir, dikkatli ve vakit verilerek yapılması gereklidir.

• Manyetik Rezonans (MR): Özellikle yoğun memelerde görüntü alınmasınde ve tanı konulmasında yardımcıdır. Sanıldığının aksine radyasyon içermez. Yoğun memeli hanımlarda Meme kanseri cerrahisinde memeyi korumak için memenin hastalıklı bölgesinin dışındaki bölümlerin daha iyi incelenmesi/ başka odakların araştırılması için yapılır.
• Ayrıca aile riski ve yoğun memesi olan hanımlarda mamografiye ilave olarak tarama amaçlı kullanılmaktadır.

• Duktografi (Galaktografi): Meme başındaki kanala bir ince bir boru yerleştirilir. Röntgen filmi çekilirken bu ince borudan kontrast madde verilir. Meme kanallarının görüntüsü alınır.

• İntra duktal papillom tanısı için eskiden kullanmaktaydık, ancak yeni çıkan kanal içini inceleyen ultrasonlar sayesinde artık kullanmıyoruz.

• İnce İğne Aspirasyon Biopsisi (IIAB): Bir enjektör yardımı ile memenin üstünden kitlenin olduğu alana girilir. Bu işlemdeki amaç kitleyi almak değil kitleyi oluşturan hücrelerden numune alabilmektir (iyi huyludan da kötü huyludan da alınabilir). Alınan bu numune patolojiye gönderilir. Yeterli hücre alınırsa %95 doğru sonuç verir.

• Kalın İğne(Kor) Biopsisi: Daha kalın bir iğne ile lokal anestezi yapılarak tümörden doku parçası alınır. Alınan numune daha büyük olduğu için tümör hakkında daha çok bilgi verir. Çıkarılan parça patolojiye gönderilir. Doğru yerden alınırsa %98 doğru sonuç verir.

• Vakum Yardımlı Biopsi: Vakum kullanılarak mamografi veya ultrason altında gerçekleştirilen bir tanı yöntemidir.

• Cerrahi Biopsi:
Küçük bir operasyonla lezyondan alınan biyopsi yöntemidir.

Meme Kanserinde Tedavi:

Cerrahi Tedavi:

Meme koruyucu cerrahi:

Lumpektomi: Kanserli dokunun kanser hücresi barındıymayan meme dokusu ile birlikte çıkarılmasına denir.

Parsiyel Mastektomi: Kanserli doku ile birlikte daha geniş bir dokunun çıkarılmasına denir.
Segmental mastektomi olarak da isimlendirilmektedir.

Sentinel Lenf Nodu Biopsisi: Kanser hücrelerinin yayılmaya başladıkları ilk lenf nodu sentinel lenf nodlarıdır. Ameliyattan önce mavi bir boya enjekte edilir ve boya lenf akımı ile beraber en yakındaki sentinel lenf nodunu boyar. En yakındaki sentinel lenf nodu çıkarılır ve ameliyat esnasında patolog lenf nodunu inceler. Sentinel lenf nodunda kanser hücresine rastlanılmaz ise daha len nodu çıkarılmasına gerek yoktur.

Mastektomi:

Total (basit) Mastektomi: Meme dokusunun tamamına yakın kısmının ya da tamamının çıkarılmasıdır.

Modifiye Radikal Mastektomi: Meme dokusu ile birlikte aynı tarafın koltukaltı lenf nodlarının çıkarılmasıdır. Kişinin isteğine göre içi boşaltılan memeye silikon konularak memenin eski görüntüsü sağlanabilmektedir.

Radyoterapi:

Tümör olan bölgeye uygulanır. Tümörü küçültmek ya da o bölgede yeniden tümör oluşumunu engellemek için kullanılan bir yöntemdir. Radyoterapi vücut dışından uygulanabileceği gibi tümörün içerisine bir tel yardımı ile de uygulanabilir. Bu uygulama şekline brakiterapi denilir.

Kemoterapi:

Kemoterapi damar yoluyla vücuda antikanser ilaçlarının verilmesidir. Damar yolu ile verildiği için hem tümöre hem de yayılmış olan kanser hücrelerinde etkili olur. Tümörü küçültmek ya da büyümesini durdurmak amacı ile kullanılır. Cerrahi tedavi ile birlikte kullanılabilir.

Hormonoterapi.

Bazı hormonlar vücutta kanser hücrelerini tetikler ve kanserin yayılmasını hızlandırır. Meme kanseri hücrelerinin bir kısmı östrojen ve progesterona duyarlı hormon reseptörleri içermektedirler. Bu hücreler östrojene karşı duyarlı ise (ER+), progesterona karşı duyarlı ise (PR+) denir. ER+ ya da PR+ meme kanseri hücreleri büyümek için östrojene ihtiyaç duyarlar. Bazen ağız yoluyla anti-östrojen ajan kullanılır. En yaygın kullnılan anti-östrojen ajan Tamoxifen ve Arimidex!dir.